De historie met Belevenissen.nl/.be

Dit is wat er met Belevenissen aan de hand is. Ik laat het aan uw oordeel over hoe u dat wilt noemen.

  • 2016: De firma Belevenissen.nl vraagt om samen te werken: zij willen kadobons van de bierbrouwworkshop verkopen. Ze zijn op dat moment een startend bedrijf en zijn partners aan het verzamelen. Wij zeggen toe en tekenen een contract. Het contract kan jaarlijks de eerste twee weken van januari opgezegd worden. Na dit intieel contact horen wij niets meer van de firma Belevenissen.
  • januari 2018: gezien wij nog steeds niets gehoord hebben van een mogelijke startdatum, en Belevenissen.nl nog niet eens een website blijkt te hebben, besluiten wij, zoals contractueel overeengekomen, om de samenwerking stop te zetten. Met een aangetekende brief brengen we Belevenissen.nl op de hoogte van ons besluit. Geen reactie. OK, een doodgeboren kind zeker?
  • oktober 2020: er melden zich twee mensen aan die beweren een workshop via Belevenissen gekocht te hebben. Wij vallen uit de lucht maar goede commercant zijnde laten we die mensen de workshop volgen. We contacteren Belevenissen telefonisch. De persoon waarmee we 4 jaar eerder het contract getekend hebben, blijkt niet meer voor de firma te werken. De nieuwe partner manager beweert dat het normaal is dat partners geen kaartje krijgen voor Nieuwjaar, dat het normaal is dat partners niet op de hoogte gesteld worden als er iets verandert of als er nieuwigheden zijn want “zo werken wij niet”. Toink?!? De discussie eindigt nogal verhit.
  • Wij maken een factuur op voor twee workshops en sturen deze naar Belevenissen. Ze willen ons niet betalen, maar als we ons aanmelden op het partnerportaal, zullen ze de workshop vergoeden. Wij kunnen niet aanmelden op het partnerportaal wegens geen login, wegens nooit zaken gedaan met Belevenissen. Ze sturen ons een login. Wij weigeren ons op die manier te laten inlijven want wij zijn geen partner en willen dat ook niet worden.
  • Wij sturen nogmaals een aangetekend schrijven om Belevenissen eraan te herinneren dat wij in januari 2018 de samenwerking verbroken hebben, samen met een kopie van de brief van toen.
  • Belevenissen bevestigt de ontvangst van het aangetekend schrijven door ons te danken voor de brief en trekt in twijfel dat het contract opgezegd is, ze vinden er niets van terug in hun administratie en eisen een tracking nummer van het aangetekend schrijven van januari 2018. Wij antwoorden dat hun slordige administratie onze zaken niet zijn maar vinden in onze administratie wel bewijs.
  • januari 2021: Belevenissen blijft onze workshops bier brouwen aanbieden. Hoewel er op het eerste zicht op belevenissen.nl of belevenissen.be geen verwijzing is naar de bierbrouwworkshop, horen wij toch dat er nog steeds mensen een workshop hebben kunnen aankopen. Belevenissen gaat er kennelijk ook van uit dat wij open zijn, hoewel iedereen op deze planeet weet dat we wegens corona niets mogen doen. Wij moeten die mensen jammergenoeg weigeren.